Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Werkgroep taalbeleid

Als je een taalbeleid wil voeren, richt je best een werkgroep taalbeleid op.

Wat doet de werkgroep taalbeleid?

  • De beginanalyse bespreken.
  • Vanuit de beginanalyse doelen bepalen en acties koppelen in een taalbeleidsplan.
  • Per actie een timing opstellen en bepalen wie verantwoordelijk is.
  • De acties uitwerken en opvolgen.
  • Rapporteren en signaleren aan de directie.
  • De acties bijsturen indien nodig.
  • Een taalvisie ontwikkelen.
  • De acties evalueren.
  • Het taalbeleid verankeren in de dagelijkse werking.

Wie zit er in een werkgroep taalbeleid?

In de werkgroep zitten medewerkers met  verschillende functies (Nederlandstalige en laagtaalvaardige medewerkers, personeelsdienst, management, onthaal ...)

De trekker taalbeleid zit samen met de adviseur taalbeleid de werkgroep voor en stelt een agenda op. Ideaal kom je tijdens het eerste jaar om de twee maanden samen.