Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalniveau op het werk

Wat betekenen de taalniveaus in concrete werksituaties? De Association of Language Testers in Europe (ALTE) formuleert het zo.

Niveaus Luisteren/Spreken Lezen Schrijven
CEFR A1
ALTE niveau Breakthrough
Kan eenvoudige en routineuze berichten aannemen en doorgeven
bv.: ‘Vrijdag om 10 uur is het vergadering.’
Kan korte verslagen of productbeschrijvingen begrijpen over vertrouwde zaken, wanneer ze eenvoudig geformuleerd zijn en de inhoud voorspelbaar is. Kan een eenvoudige routineuze vraag schrijven naar een collega,
bv.: ‘Mag ik 20 … hebben?’
CEFR A2
ALTE Niveau 1
Kan in de eigen werkcontext eenvoudige verzoeken uiten.
bv.: ‘Ik wil 25 … bestellen.’
Kan de meeste korte verslagen of handleidingen uit de eigen werkcontext of werkervaring begrijpen, wanneer ze voorspelbaar zijn en wanneer er voldoende tijd is om ze te lezen. Kan een kort begrijpelijk verzoek schrijven naar een collega of bekende persoon in een ander bedrijf.
CEFR B1
ALTE Niveau 2
Kan over eenvoudige zaken in de eigen werkcontext advies geven. Kan in de eigen werkcontext de algemene betekenis van routineuze brieven en theoretische teksten begrijpen. Kan redelijk accurate notities maken op een vergadering waar het onderwerp vertrouwd en voorspelbaar is.
CEFR B2
ALTE niveau 3
Kan de meeste boodschappen die aandacht verdienen tijdens een normale werkdag, aannemen en doorgeven. Kan de meeste teksten begrijpen: verslagen, artikels en non-fictieteksten waarmee hij onverwacht geconfronteerd wordt. Kan alle routineuze opdrachten uitvoeren wat betreft goederen en diensten.
CEFR C1
ALTE niveau 4
Kan effectief aan vergaderingen deelnemen in de eigen werkcontext, kan zaken beargumenteren. Kan teksten begrijpen die niet in dagdagelijks Nederlands zijn opgesteld. Kan een brede waaier aan routineuze en niet-routineuze situaties aan waarin een professionele service verlangd wordt van collega’s en externe contacten.
CEFR C2
ALTE niveau 5

Kan complexe, delicate en controversiële thema’s (juridisch, financieel, …) behandelen en beoordelen in de mate dat hij beschikt over de nodige specialisatie.
Kan verslagen en teksten begrijpen waarmee hij op het werk geconfronteerd wordt, inclusief complexe ideeën geformuleerd in complex taalgebruik. Kan volledig en accuraat notities maken tijdens en deelnemen aan een vergadering.

Bron: www.alte.org - ALTE Work typical abilities. Vrij vertaald.

Meer informatie over taalniveaus op het werk.