Taalniveaus

Wat kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald? Wat betekent A1? Hier een overzicht van de niveaus Nederlands. Op de niveaufilmpjes krijg je een idee van het mondelinge niveau per module.

Cursisten leren afhankelijk van de leervaardigheid, de leervraag en het niveau op verschillende plaatsen Nederlands. Een overzicht van de niveaus die de centra aanbieden.

Niveaus Nederlands leren