Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Schrijven

 

Hoe zorg je ervoor dat laagtaalvaardige collega's jouw schriftelijke informatie en documenten begrijpen?

Schrijf alleen de essentie. Schrap overbodige informatie.

Probeer in je eerste zin de essentie duidelijk te maken in plaats van een lange aanloop te schrijven.

Zoals u had gevraagd, heb ik uw personeelsgegevens nagekeken en doorgestuurd naar de HR. zij gaan uw dossier verder in orde brengen. Het viel me op dat attest x nog niet toegevoegd is in uw dossier. U kan me best even contacteren hierover.
U moet attest x nog toevoegen aan uw personeelsdossier. Kunt u me even contacteren?

Zorg voor een duidelijke structuur.

Gebruik tussentitels en formuleer ze als vraagjes.


Schrijf duidelijke zinnen.

 • Schrijf actieve zinnen (vermijd zoveel mogelijk passieve zinnen met 'worden').
 • Schrijf instructies.
 • Zet het onderwerp vooraan in de zin.
 • Wissel lange zinnen af met korte zinnen (max. 10 woorden
Krachtens de bepaling van ons arbeidsreglement, waarvan u bij indiensttreding een kopie werd overhandigd, wordt het sturen van sms-berichten niet aanvaard als een geldige manier om een afwezigheid te melden.
Stuur geen sms-bericht om uw afwezigheid te laten weten. U moet altijd telefoneren.

Schrijf alledaagse of internationale woorden.

 • Vermijd formele woorden of figuurlijk taalgebuik.
 • Vermijd vakjargon of leg het goed uit.
 • Vermijd afkortingen.
 • Gebruik cijfers.
 • Schrijf de maanden voluit.
 • Controleer je woordgebruik met de woordenlijst klare taal of met zoekeenvoudigewoorden.nl van BureauTaal.

: We gaan aan de slag op 27 nov, staven, aan de hand van, bv., op de hoogte houden, heden, indien
: We starten op 27 november, bewijzen, met, bijvoorbeeld, informeren, nu, als

Zorg voor een duidelijke vormgeving.

 • Zet belangrijke woorden in vet.
 • Gebruik 1 lettertype.
 • Zet geen volledige woorden in hoofdletters.

: SLUIT DE DEUR, Contacteer ons op het nummer…
: Sluit de deur, Contacteer ons op het nummer …

Controleer met de checklist of je de tips hebt toegepast in je tekst.