Schrijven

 

Hoe zorg je ervoor dat laagtaalvaardige collega's jouw schriftelijke informatie en documenten begrijpen?

Herschrijf je eigen documenten met deze tips:

Schrijf korte eenvoudige zinnen (max 10 woorden).

  • Schrijf directe, actieve zinnen en geef instructies.
  • Zet het onderwerp vooraan in de zin.

: Krachtens de bepaling van ons arbeidsreglement, waarvan u bij indiensttreding een kopie werd overhandigd, wordt het sturen van sms-berichten niet aanvaard als een geldige manier om een afwezigheid te melden.
: Stuur geen sms-bericht om uw afwezigheid te laten weten.

Zorg voor een eenvoudige en logische structuur en inhoud.

  • Bepaal wat de essentie is voor je doelpubliek.
  • Schrap overbodige informatie.
  • Gebruik witruimte, titels, tussentitels en vraagjes.
  • Gebruik cijfers en schrijf data voluit.

Mogen wij u vragen ons te contacteren. Bij nazicht van uw gegevens is ons opgevallen dat x niet aanwezig is in uw dossier…

Bij het niet tijdig bezorgen van de informatie …

 

Formulier x is niet aanwezig in uw dossier.

Contacteer Els Janssens op 00 123 45 67.

Bezorg formulier x aan Els Janssens vóór 12 september 2014.

Gebruik korte alledaagse of internationale woorden.

: We gaan aan de slag op 27 nov, staven, aan de hand van, bv., op de hoogte houden, heden, indien
: We starten op 27 november, bewijzen, met, bijvoorbeeld, informeren, nu, als

Zorg voor een duidelijke vormgeving.

  • Zet belangrijke woorden in vet.
  • Gebruik 1 lettertype.
  • Zet geen volledige woorden in hoofdletters.

: SLUIT DE DEUR, Contacteer ons op het nummer…
: Sluit de deur, Contacteer ons op het nummer …

Controleer met de checklist of je de tips hebt toegepast in je tekst.