Nederlands oefenen

 

Een taal leer je vooral door te oefenen. Dit kan ook op het werk.

Organiseer taalactiviteiten

Een conversatietafel, waarin anderstaligen en Nederlandstaligen in kleine groepjes over een bepaald thema praten:

De Brusselse gemeente Jette organiseert conversatietafels voor haar medewerkers. Wat vinden de medewerkers?

"Met Nederlandstalige collega's aan de conversatietafel leren we de alledaagse woordenschat die we nodig hebben om Nederlands op de werkvloer te begrijpen."

"Door de conversatietafels op het werk voel ik me ook meer op mijn gemak in het Nederlands. Ik durf al sneller Nederlands te spreken als dit nodig is."

Een personeelsfeestje waarbij personeelsleden uit andere landen koken en uitleg geven 
Spelletjes in de kantine
Sportmoment tijdens de middagpauze

Maak een taalhoek

Hier staan woordenboeken, een radio, een Wablieft krant, Wablieft boeken, woord van de week, Nederlandstalige kranten of tijdschriften, ...

Stel een taalpeter/-meter aan

De taalpeter/meter helpt een anderstalige collega bij taalproblemen en stimuleert het contact met andere collega’s.
interview taalduo Onthaalbureau Inburgering

Organiseer gemengde teams

Zorg ervoor dat er in elk team verschillende talen zitten. Nederlands is de gemeenschappelijke taal.

Oefen gesprekken in

Oefen werkgesprekken extra in, bereid vergaderingen voor met de anderstalige werknemer of overloop na de vergadering de essentie.

Zet een Nederlandstalige radio op

Luisteren naar een taal helpt bij de taalverwerving.

Selecteer een zin, vakterm of woord van de week

Hang het woord op in de kantine.
Woorden van de week (Werkhaven)

Voorzie een woordschrift en woordkaarten

Geef laagtaalvaardige werknemers de kans om een woordschriftje aan te leggen met de meest gebruikte woorden, zinnen, uitdrukkingen in hun functie. Hang kaartjes met de juiste woorden bij gereedschap.

Stimuleer Nederlands oefenen in vrije tijd

Informeer anderstalige werknemers over mogelijkheden om ook buiten het werk Nederlands te oefenen zoals conversatiegroepen, sport - of culturele activiteiten. Kijk op www.nederlandsoefenen.be.