Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Nederlands leren

 

Hoe en waar kan een laagtaalvaardige werknemer Nederlands leren?

Nederlands leren op het werk

  • Contacteer VDAB voor een cursus Nederlands op de werkvloer.
  • Contacteer een agentschap integratie & inburgering of Huis van het Nederlands Brussel voor een aanbod op maat van CBE, CVO, Linguapolis.
  • Zoek een job- en taalcoach voor nieuwe werknemers via Steunpunt Lokale Netwerken of werf zelf een taalcoach aan.

Nederlands leren op een school

Verwijs de werknemer door naar een agentschap integratie & inburgering in je buurt of Huis van het Nederlands Brussel. De werknemer krijgt informatie over de cursus die het beste aansluit bij zijn mogelijkheden en verwachtingen.

  • intensiteit van de cursus: hoeveel keer per week naar de les?
  • lesmoment: 's avonds of overdag?
  • soort cursus: alfabetiseringscursus, basiscursus Nederlands of een vervolgcursus
  • leervaardigheid: snel of traag tempo

De scholen die Nederlands voor anderstaligen (NT2) aanbieden zijn Centrum voor Basiseducatie, Centrum voor Volwassenenonderwijs en Universitair Talencentrum.

Nederlands verbeteren via zelfstudie

De Taalgarage Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Gent geven advies over zelfstudie aan anderstaligen die zelfstandig kunnen studeren.