Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalrijk Kortrijk

 

Taalrijk Kortrijk

Stad Kortrijk

Het stadsbestuur wil van Kortrijk een taalrijke omgeving maken met een talenplan.

 • De stad betaalt 50% van het inschrijvingsgeld van de Nederlandse les in Kortrijk aan anderstalige bewoners met verblijfspapieren. Zie folder.
 • De bibliotheek heeft een specifiek NT2 aanbod om Nederlands als tweede taal te leren.
 • Nederlands oefenen in Kortrijk kan
  in conversatiegroepen
  -  in winkels via een speciale campagne Oefen hier je Nederlands.
 • Minderjarige nieuwkomers krijgen extra oefenkansen op de schoolvloer.
 • De stadsdiensten, sociale sector en verenigingen krijgen een vorming over duidelijke taal, omdat de stad in duidelijke taal wil communiceren.
 • Kortrijk ondersteunt of doet zelf onderzoek over taal bv. behoefteonderzoek ex-cursisten Nederlands.
 • Het Netwerk Brugfiguren in Kortrijk is een netwerk voor bewoners van allochtone afkomst die zich inzetten voor een betere informatiedoorstroming.

Meer info?

Terug naar goede voorbeelden

Share/Save/Bookmark