Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

FAQ

 

Een overzicht van veelgestelde vragen over taalbeleid in een bedrijf of organisatie.

 1. Hoe kan ik als bedrijfsleider meer oefenkansen geven op het werk?
 2. Hoe kan ik zorgen voor meer sociaal contact tussen de werknemers?
 3. De laagtaalvaardige werknemers nemen nauwelijks deel aan overleg of vergaderingen. Hoe kan ik hen er meer bij betrekken?
 4. Aan welke voorwaarden moet een goede coördinator taalbeleid voldoen?
 5. Kan ik met mijn organisatie met een groot verloop aan werknemers aan taalbeleid werken?
 6. Welke acties kan ik ondernemen naar de werking met de klanten toe?
 7. Mijn laagtaalvaardige werknemers zijn talig genoeg om hun job uit te voeren, maar in panieksituaties blokkeren ze.
 8. Hoe kunnen bedrijven die met interims werken taaltrajecten aanbieden?
 9. Is het vertalen van een onthaalbrochure of een reglement een goed idee?
 10. Hoeveel kost het voeren van een taalbeleid?
 11. Hoeveel kost NODW (Nederlands op de werkvloer)?
 12. Wie kan mij helpen om een taalbeleid op te starten?
 13. Wat zijn de voordelen van het voeren van taalbeleid?
 14. Heeft een bedrijf wel tijd om de taalscan af te nemen?
 15. Welke service biedt een taalbeleidsmedewerker van een agentschap integratie & inburgering (AII, In-Gent, Atlas) of Huis van het Nederlands Brussel?

 

1. Hoe kan ik als bedrijfsleider meer oefenkansen geven op het werk?

 • Zorg voor meer communicatieve taken en geef werknemers meer kansen om te communiceren tijdens de uitvoering van het werk. Dit kan bijvoorbeeld door taakverschuivingen binnen de functie.
 • Zorg op de werkplaats en in de refter voor kaartjes met de juiste benamingen van voorwerpen van machines, frequente vragen en zinnen.
 • Stel meters/peters aan.

> Terug

2. Hoe kan ik zorgen voor meer sociaal contact tussen de werknemers?

 • Betrek collega’s met een andere culturele achtergrond bij de organisatie van feestjes.
 • Stimuleer werknemers om met elkaar mee te rijden naar het werk.
 • Herschik de tafels in de refter, zodat verschillende taalgroepen door elkaar zitten.

> Terug

3. De laagtaalvaardige werknemers nemen nauwelijks deel aan overleg of vergaderingen. Hoe kan ik hen er meer bij betrekken?

 • Het management, de taalcoördinator of de peter/meter kan de vergaderingen voorbereiden met de anderstalige werknemer. Hij kan bijvoorbeeld de agenda overlopen en samen met de werknemer al een aantal vragen formuleren.
 • Zorg voor structuur in de vergadering. De voorzitter houdt zich aan de agenda.
 • Vermijd dat iedereen door mekaar spreekt.
 • Stimuleer ook minder taalvaardige werknemers om hun mening te zeggen.
 • Vraag of de Nederlandstalige collega’s ook in verhitte discussies op hun taalgebruik letten: geen dialect, trager tempo, eenvoudige woorden, …

> Terug

4. Aan welke voorwaarden moet een goede coördinator taalbeleid voldoen?

 • heeft interesse voor en is enthousiast over taalbeleid,
 • is een sterke figuur met gezag,
 • heeft een vertrouwensband met collega’s,
 • kan tegen weerstand,
 • heeft geduld.

> Terug

5. Kan ik met mijn organisatie met een groot verloop aan werknemers aan taalbeleid werken?
Dat is geen probleem. Het bedrijf kan al zeker structurele acties nemen op het niveau van de context, het management en de Nederlandstalige werknemer.
Voorbeelden:

 • Onthaalbrochure en de examens talig aanpassen;
 • Kerngroep taalbeleid oprichten.
 • Kaartjes met benamingen op de werkplaats en in de refter voorzien.
 • Het bedrijf moet zelf beslissen of het NODW inricht voor nieuwe werknemers. Het is een investering, maar het werk verloopt vlotter. Het bedrijf kan contact opnemen met het sectorfonds voor eventuele financiële tegemoetkomingen.

> Terug

6. Welke acties kan ik ondernemen naar de werking met de klanten toe?

 • Licht klanten erover in dat een werknemer Nederlands leert. Voorbeelden:
  - De werknemer draagt een sticker met Ik leer Nederlands. Zo weet de klant meteen dat de werknemer zijn best doet om Nederlands te leren.
  - Een bedrijf kan ook NODW geven tijdens een gesprek met een klant. Dit voorbeeld komt uit de horecasector waar NODW-docent van VDAB tussen de obers liep met sticker ‘taaldocent’. De klanten vonden dit best grappig en pasten hun taalgebruik aan.
 • Stel werkdocumenten zoals bestelorders, … in toegankelijk Nederlands op.
 • Stel een klant als meter/peter aan. Dit voorbeeld komt van een rvt waar de klanten zichzelf kunnen opgeven als meter of peter. Dit stimuleert zowel het Nederlands leren als het sociaal contact tussen verschillende culturen. De peters en meters zijn heel enthousiast over hun taak.
 • Laat een anderstalige tijdens het werk een tijdje meelopen met zijn peter/meter, zodat hij al observerend en al doende het nodige Nederlands leert gebruiken.

> Terug

7. Mijn laagtaalvaardige werknemers zijn talig genoeg om hun job uit te voeren, maar in panieksituaties blokkeren ze.

 • Oefen noodscenario’s in en op herhaal dit op regelmatige basis, zodat het een automatisme wordt. Voorbeelden: het alarm gaat af, er is brand, een machine blokkeert, …
 • Hang vragen of zinnen naast de machine of het alarmsysteem, zodat de anderstalige die kan aflezen in panieksituaties.

> Terug

8.  Hoe kunnen bedrijven die met interims werken taaltrajecten aanbieden?

 • Het bedrijf maakt zelf de keuze of het al dan niet investeert in taaltrajecten voor werknemers die sneller verdwijnen. Vooral voor deze bedrijven is het uiterst belangrijk dat ze op acties ondernemen op de 3 andere niveaus. Die maatregelen zijn blijvend.

> Terug

9. Is het vertalen van een onthaalbrochure of een reglement een goed idee?

We pleiten ervoor om toch deze documenten in duidelijk en eenvoudig Nederlands op te stellen. Nederlands is de contacttaal in het bedrijf en de inhoud en de terminologie in deze documenten zal ook ter sprake komen tijdens het uitvoeren van de job.

> Terug

10. Hoeveel kost het voeren van een taalbeleid?

Voor een succesvol taalbeleid investeer je in

 • personeelsmiddelen (bv. de vrijstelling van werknemers voor een kerngroep taalbeleid)
 • werkingsmiddelen (bv. hertalen formulieren, veiligheidsvoorschriften, visualiseren met foto’s en tekeningen)
 • vormings- en bijscholingsmiddelen voor werknemers (bv.taalondersteuning van anderstaligen en vorming voor Nederlandssprekende collega’s).

De totaalkost kan erg verschillen, afhankelijk van acties die je onderneemt en de intensiteit ervan.
Sommige organisaties stellen bv. gedurende een half jaar halftijds een taalbeleidscoördinator aan of ontwikkelen zelf nieuw materiaal (point-it boekje,vereenvoudigde onthaalbrochure).

> Terug

11. Hoeveel kost NODW (Nederlands op de werkvloer)?

75 euro per uur.
Je kan financiële ondersteuning verkrijgen via

 • KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid verstrekt subsidies aan ondernemingen voor opleiding en advies. Opleidingen kunnen voor 50% gesubsidieerd worden met een plafond van 2500 euro voor 1 jaar.
 • Sectorfonds
  Binnen de meeste Paritaire Comités is er een sectorfonds actief dat een subsidie kan toekennen voor de opleiding van werknemers. De tussenkomst voor NODW is verschillend per sector en kan tot 100% bedragen.
 • Toolbox EAD (Evenredige Arbeidsdeelname en diversiteit) geeft een overzicht van de ondersteuning per sector.

> Terug

12. Wie kan mij helpen om een taalbeleid op te starten?

Voor het helpen opstarten van een taalbeleid kan je terecht bij Huis van het Nederlands Brussel of bij een agentschap integratie & inburgerinig:

- Agentschap integratie en inburgering Vlaanderen
- atlas, integratie en inburgering Antwerpen
- In-Gent, integratie en inburgering Gent

> Terug

13. Wat zijn de voordelen van het voeren van een taalbeleid?


Door taal als barrière weg te nemen, creëer je een open en toegankelijke sfeer in je bedrijf.

 • Minder of geen problemen meer om nieuwe instructies uit te leggen
 • Er worden minder of geen fouten meer gemaakt
 • De werkplek wordt veiliger.
 • Het rendement gaat omhoog.
 • De werknemer voelt zich beter thuis in het bedrijf en blijft.

> Terug

14.  Heeft het bedrijf wel tijd om de Taalscan Checklisten per functie af te nemen?

De afname van de Taalscan duurt ongeveer 2 uur. De directe leidinggevende wordt bevraagd aan de hand van een checklist. Het resultaat van die bevraging is een lijst met de talige competenties voor die functie, zowel de mondelinge als de schriftelijke.

> Terug

15. Welke service biedt een taalbeleidsmedewerker van een agentschap integratie & inburgerinig (AII, In-Gent, Atlas) of van Huis van het Nederlands Brussel?

De taalbeleidsmedewerkers staan klaar voor een ondersteuning taalbeleid op maat. Na een verkennend gesprek wordt er samen beslist welke acties nodig zijn binnen de organisatie.

Als je ervoor kiest om aan taalbeleid te werken, dan bereik je het meeste effect als iedereen binnen het bedrijf of de organisatie aan Klare Taal werkt: niet alleen de laagtaalvaardige werknemers, maar ook hun Nederlandstalige collega's

Contacteer een agentschap integratie & inburgering in jouw buurt of Huis van het Nederlands Brussel voor meer informatie over de prijzen.

> Terug