Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Beginanalyse taal

De beginanalyse taal geeft een beeld van hoe je organisatie op dit moment omgaat met taal. Wat gaat er al goed? Wat zijn de knelpunten? Waar is er ruimte voor verbetering?

De adviseur taalbeleid maakt een analyse van de gesproken en geschreven taal per functie door

  • gesprekken met leidinggevenden en werknemers over de communicatie met laagtaalvaardigen
  • gesprekken met laagtaalvaardige werknemers 
  • observaties op de werkvloer
  • inventarisatie en screening van het gesproken en geschreven taalgebruik op de werkvloer
    Taalscan

Je maakt samen een plan van aanpak. Je formuleert hierin concrete acties.

Taalbeleidsplan woonzorgcentrum