Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Werkgroep taalbeleid

Als de opleiding beslist om aan taalbeleid te werken is een werkgroep taalbeleid noodzakelijk.

Wat doet de werkgroep taalbeleid?

  • Een beginanalyse uitvoeren. Ofwel doet de opleiding dit alleen of met hulp van een adviseur taalbeleid of een pedagogisch begeleider.
  • Vanuit de beginanalyse doelen formuleren.
  • Aan elk doel taalbeleidsacties koppelen.
  • De doelen en acties beschrijven in een taalbeleidsplan.
  • Per actie  een timing opstellen en  bepalen wie verantwoordelijk is.
  • Bij de collega’s checken hoe de acties lopen.
  • Rapporteren en signaleren aan de directie.
  • De acties bijsturen indien nodig.
  • Een visie op taal ontwikkelen.

Wie zit er in een werkgroep taalbeleid?

In de werkgroep zitten medewerkers met  verschillende functies (taal- en vakdocenten, coördinatoren, andere medewerkers, ...) Het is cruciaal om de directie van bij de start te betrekken.

De trekker taalbeleid zit de werkgroep voor en stelt een agenda op. Hij brengt  de werkgroep minimum 6 keer per jaar samen.

De werkgroep taalbeleid haalt expertise in huis: