Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Visie op taalbeleid

Een visie op taal groeit doorheen het taalbeleidsproces. Gebruik de visie als kader voor de taalbeleidsacties. Check bij elke nieuwe taalbeleidsactie of ze in deze visie past? Gaan ze niet te ver? Of wel ver genoeg?

visietekst thuiszorg Vleminckveld

Hoe ontwikkel je een visie op taal?

 • Als de beginanalyse verwerkt is en de eerste acties zijn gepland, besteed je met de werkgroep taalbeleid aandacht aan het ontwikkelen van de visie. De trekker taalbeleid zet het op papier. 
  Als er een algemene visietekst van de opleiding is, neem die er dan zeker bij.
 • Brainstorm rond een aantal vragen met de werkgroep en de directie. De directie beslist wat er in de algemene visie past.
  Wat wil je bereiken qua taal in de opleiding en het centrum?
  Wie kan daar welke rol in spelen? (cursisten, docenten, directie, andere medewerkers)
  Wees creatief en laat je niet tegenhouden door praktische bezwaren. Kijk naar de toekomst en vul elkaar aan.
 • Formuleer de doelen zo concreet mogelijk. Vermijd containerbegrippen zoals duurzaam, draagvlak, ...

We willen een draagvlak creëren voor uit te voeren taalbeleidsacties.

Alle docenten bieden extra taalsteun aan laagtaalvaardige cursisten.

 

 • Stel de visietekst voor aan alle medewerkers op een personeelsvergadering of een ander overleg. Geef collega’s ook de tijd om vragen te stellen en opmerkingen te geven.
 • Maak de visie zichtbaar voor iedereen, de docenten, medewerkers, cursisten, kandidaat-cursisten, … Op deze manier blijkft iedereen in de opleiding vertrouwd met de visie.

 

Zet de visie in de kijker op de website, hang de tekst op het prikbord, zet ze in de onthaalbrochure.