Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Voor- en neventrajecten

 

In een beroepsgericht voor- of neventraject leren cursisten het Nederlands dat ze nodig hebben voor de vakopleiding.


Voorbeeld van een beroepsgericht voortraject bij Encora

Een voortraject is geschikt voor cursisten die nog bepaalde taalcompetenties moeten verwerven voor ze in de vakopleiding kunnen starten.
Een neventraject organiseer je naast de vakopleiding voor cursisten die tijdens de opleiding nog extra taalondersteuning nodig hebben.

De taal- en vakdocent werken nauw samen

 • De taal- en vakdocent maken praktische afspraken over waar en wanneer de lessen plaatsvinden.
  De taaldocent kan het praktijklokaal gebruiken voor een les over materialenkennis.
 • De taal- en vakdocent maken inhoudelijke afspraken welke thema’s aan bod komen.
  De cursisten moeten bellen naar de stageplaats om een afspraak te maken. De taaldocent kan dit inoefenen.
 • De vakdocent geeft de taaldocent authentiek materiaal (cursussen, gereedschap, stageopdrachten,...).
 • De taal- en vakdocent organiseren kijkmomenten voor elkaar om op de hoogte te blijven van de inhoud van de lessen.
 • De taaldocent geeft de evaluatie van de cursist door aan de vakdocent.
 • De vakdocent geeft feedback over de taalevolutie van de cursist in de vakopleiding.

Welk materiaal gebruik je als taaldocent?

 • Er bestaat al heel wat taalgericht lesmateriaal. Neem een kijkje in de online catalogus van DocAtlas.
 • Daarnaast gebruik je zoveel mogelijk authentiek materaal uit de vakopleiding.
  Taalcompetentie: relevante informatie zoeken in een brochure
  Gebruik hiervoor de onthaalbrochures van de opleiding of stageplaats.

Hoe organiseer je een voor- of neventraject?

Je kiest een module/traject dat je als opleiding het gemakkelijkst kan inrichten of waar je een goede samenwerking kan vinden:

1. NT2- module

 • De opleiding biedt een module Nederlands tweede taal (NT2) aan.
 • Een NT2-docent werkt aan de eindtermen van deze module.
 • De inhoud van de module wordt aangepast aan de context van de opleiding/beroep en houdt rekening met het taalprofiel van de vakopleiding.

Heeft de opleiding koudwatervrees om de inhoud van een NT2-module aan te passen aan de vakopleiding/beroep? Je kan contact opnemen met de Onderwijsinspectie Vlaanderen, Carinesteverlynck@ondvlaanderen.be

2. Module Nederlands binnen Aanvullende algemene vorming (AAV)

 • De opleiding organiseert een module Nederlands Basis (40 lt) als voortraject.
 • De opleiding organiseert een module Nederlands M1 (80 lt) en M2 (80 lt) of B1 en B2 als neventraject.
 • De inhoud van de module wordt aangepast aan de context van de opleiding/beroep en houdt rekening met het taalprofiel van de vakopleiding.

De module kan ingericht worden voor alle laagtaalvaardige cursisten (NT1 en NT2).

Opleidingsprofiel AAV

3. Module socio-culturele integratie

 • De module socio-culturele integratie past in het Studiegebied NT2.
 • De module is een onderdeel van 4 modules van telkens 60 lestijden: Cultuur, Professionele Redzaamheid, Vlaamse Gemeenschap en Project Socio-Culturele Integratie.
 • De inhoud van de module wordt aangepast aan de context van de opleiding/beroep en houdt rekening met het taalprofiel van de opleiding.

Vragen?

Contacteer een adviseur taalbeleid of de Vlaamse Onderwijsinspectie Volwassenonderwijs.