Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalsteun geven

Hulpmiddelen om taalsteun en feedback te geven aan cursisten.


Levanto - Bouw & Milieu Antwerpen

Demonstreer wat je van je cursisten verwacht.

 • Benoem ondertussen ook je handelingen.
 • Laat de cursisten het dan nadoen, terwijl ze zelf ook vertellen wat ze doen.

Verdeel een moeilijke opdracht in deelopdrachten.

Let op je eigen taalgebruik.

 • Spreek niet te snel.
 • Vermijd dialect.
 • Maak volledige correcte zinnen, geen tarzantaal.
 • Maak je zinnen niet te lang.

Besteed aandacht aan nieuwe en moeilijke woorden.

 • Stimuleer cursisten om in de klas en thuis woordenboeken te gebruiken.
  Beeldwoordenboekje van Vorming Horeca Vlaanderen
  Het groene boekje, woordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)

 • Laat cursisten nadenken of ze delen van het woord begrijpen. 
  ‘lucht’ en ‘vuil’ in het woord ‘luchtvervuiling’.

 • Laat ze de betekenis van woorden voorspellen:
  toon ilustraties, grafieken, synoniemen.

 • Laat cursisten zelfstandig een woordenlijst maken per woordcategorie (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, …) of per thema.
  De docent zegt duidelijk welke woorden belangrijk zijn (onderstrepen, op de rechterkant van het bord schrijven, ...).

 • Werk met een Posterproject.
  Schrijf de tien nieuwe woorden van de week op een poster. Zet er de betekenis en een voorbeeldzin bij.
  Elk dag leer je twee woorden van deze poster aan.
  Aan het einde van de week oefenen de cursisten de tien woorden met een invultekst.
  Na vier weken is er een 'rustweek'. Op dat moment herhaal je de woorden met een herhalingsposter.
  Tot slot test je de kennis van de woorden.

Geef feedback aan de cursisten. Als je cursisten nooit verbetert, weten ze ook niet wat ze goed of fout doen.