Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taaltrajecten

 

Er zijn verschillende manieren om laagtaalvaardige cursisten extra taalondersteuning te bieden. Op basis van de beginanalyse kies je voor een of meerdere van deze mogelijkheden.

Taalgericht Vakonderwijs

Hier kies je voor meer taalleerkansen in de vaklessen via het professionaliseren van de vakdocenten. De vakdocent stelt naast vakdoelen, ook taaldoelen op voor de opleiding en zorgt voor extra taalleerkansen tijdens de lessen.

Voor- en neventrajecten

Je richt een extra module in voor de anderstalige of laagtaalvaardige cursisten in de opleiding. Deze module is qua inhoud en vorm volledig afgestemd op de beroepsopleiding. En is de ideale voorbereiding of aanvulling.

Taalremediëring

Je biedt individuele taalondersteuning aan de anderstalige of laagtaalvaardige cursisten in overleg met de vakdocent. Deze ondersteuning is op maat van de cursist en volledig afgestemd op de opleiding

NT2-trajecten

Je verwijst anderstalige cursisten naar een NT2-traject als ze:

  • onvoldoende Nederlands kennen om te starten in de opleiding of
  • nog extra Nederlands nodig hebben om de opleiding tot een goed einde te brengen.