Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalprofielen

 

Welke taalcompetenties verwachten de opleiding en de werkvloer van de cursist? Hoe stel je een taalprofiel op en hoe gebruik je het?

Taalprofielen opstellen vraagt NT2-expertise. Contacteer een adviseur taalbeleid van een agentschap integratie & inburgering of van Huis van het Nederlands Brussel, of de pedagogische begeleidingsdienst.

Een taalprofiel inventariseert de taalcompetenties die verwacht worden van de cursist in de opleiding en op de werkvloer.

Taalcompetenties in de opleiding:

  • De cursist kan de instructie van de docent begrijpen.
  • De cursist kan notities nemen in de les.

Taalcompetenties op de werkvloer:

  • De cursist kan een verslag van een overleg schrijven.
  • De cursist kan een anamnesegesprek voeren met een patiënt.

Taalprofielen opstellen

Stel eerst een taalprofiel van de werkvloer op om te weten welke taalcompetenties de werkvloer verwacht. Stel een taalprofiel van de opleiding op om te weten welke taalcompetenties de opleiding op dit moment verwacht.

Bespreek de 2 taalprofielen met de werkgroep taalbeleid:

  • Welke taaldrempels zijn er in de opleiding?
  • Welke taalleerkansen ontbreken er nog?
  • Welke taaldrempels wil de opleiding wegnemen?
  • Welke taalleerkansen wil de opleiding creëren?

Hoe je dit wil realiseren, beschrijf je ook in het taalbeleidsplan.

Taalprofielen gebruiken

Gebruik het taalprofiel opleiding om de taalcompetenties van intake tot evaluatie te bespreken en te bepalen.