Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalbeleidsacties

 

Gebruik de informatie uit de beginanalyse en de taalprofielen om acties te bepalen.

Je kan taalbeleidsacties uitvoeren op drie verschillende domeinen. Focus niet op één domein, maar probeer op langere termijn acties uit te voeren op de verschillende domeinen.

Daarnaast kan je ook extra taaloefenkansen creëren voor cursisten.

Intake en evaluatie
Onderneem acties om tijdens de intake de taalcompetenties van de cursist in kaart te brengen. Zo kan je gericht advies geven, doorverwijzen en/of taalcompetenties bijsturen opvolgen tijdens de opleiding.

Taalgericht vakonderwijs
Onderneem acties om tijdens de opleiding extra aandacht te geven aan taal in de vaklessen. Je kan als vakdocent zelf aan de slag gaan of je laten coachen.

Taaltrajecten

Er zijn verschillende manieren om extra taalondersteuning te bieden aan laagtaalvaardige cursisten.Kies voor één of meer mogelijkheden, afhankelijk van de noden die er zijn.

Extra taalondersteuning

Stimuleer cursisten om hun Nederlands te oefenen buiten de opleiding.
Inspiratie nodig? Kijk op www.nederlandsoefenen.be