Schrijf- en spreektips

Een onthaalbrochure, een mededeling op het prikbord, de uitleg over zich ziek melden, ... Laagtaalvaardige cursisten hebben het moeilijk met het taalgebruik binnen en buiten de klas.

Hertaal schriftelijk materiaal

Zet in op mondelinge taalgebruik