Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Taalcompetenties

Je gebruikt taalcompetenties om te beschrijven wat een cursist moet kunnen bij de start en op het einde van een opleiding of op het werk.

Het Europees Referentiekader (ERK) geeft een overzicht van taalcompetenties per niveau voor alle moderne vreemde talen. Dit kader heeft zes taalcompententieniveaus (A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2). Het is een handig instrument om over taalcompetenties te praten.

Het Raamwerk Nederlands voor (v)mbo geeft een overzicht van taalcompetenties specifiek voor werk en opleiding. Het Raamwerk (v)mbo is gebaseerd op het ERK.

Een overzicht van de taalcompetentieniveaus die de centra aanbieden: