Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Links

 

Enkele nuttige links.


Lesmateriaal en publicaties

NT2-lesmateriaal

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen

Vocvo-bibliotheek

Vormingen, bijscholingen en ondersteuning

Centrum Taal en Onderwijs

Centrum Nascholing Onderwijs

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Achtergrondinformatie

www.detaalcompetenteleerkracht.be
Informatie over taalbeleid op maat van de lerarenopleiding

www.ilovenl.be
Online adviespunt over Nederlands en taalbeleid in het Brusselse hoger onderwijs.

www.taalbeleid.org
Taalbeleidsinstrumenten, kijkwijzers, voorbeelden en achtergrondinformatie

www.taalgerichtvakonderwijs.nl
Informatie over Taalgericht vakonderwijs en over het Platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt. Het is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen.

Pedagogische begeleidingsdiensten

www.vsko.be
Pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO)

www.g-o.be
Pedagogische begeleidingsdienst van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

www.ovsg.be
Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

www.pov.be
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

http://www.vocvo.be/content/volwassenenonderwijs
Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs

www.voop.be
VONAC vzw - Pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum V.O.O.P.

Inspectie Onderwijs

www.ond.vlaanderen.be/inspectie/

Advies en vorming duidelijk spreken en schrijven

Agentschap integratie & inburgering (AII, In-Gent, atlas) of Huis van het Nederlands Brussel

www.wablieft.be
Wablieft maakt teksten en documenten toegankelijk, geeft een krant en boeken uit met duidelijk taalgebruik.

Nederlands leren en oefenen

www.atlas-antwerpen.be

www.nederlandsoefenen.be

Online taaladvies

http://taaladvies.net
Online taaladvies van de Nederlandse taalunie.

www.taaltelefoon.be
Taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De dienst geeft advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, taalconventies, formulering en stijl.

www.woordenlijst.org
Het Groene Boekje online.

www.taalblad.be
Taalblad is een e-zine voor wie Nederlands leert.

www.vrttaal.net
Taaladvies van de VRT met veel praktische tips

Pictogrammen

www.sclera.be

www.betavzw.be

www.clipart.com/en

www.itminterma.nl met pictogrammen en borden rond veiligheid.

www.pikt-o-norm.be

www.derand.be Je kunt pictogrammenboekjes bestellen of downloaden.

Klasse picto's voor communicatie tussen school en ouders