Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Leerstof kaderen in een context

Plaats nieuwe leerstof in een context. Zo zorg je ervoor dat de nieuwe leerstof niet beperkt blijft tot louter schoolse kennis.


Plaats de les in een geheel

 • Overloop de inhoudstafel om te laten zien waar deze nieuwe les past in de voorafgaande en volgende lessen.
 • Laat je cursisten zelf nadenken over wat ze de vorige lessen hebben geleerd en waar ze de nieuwe les inpassen.
 • Geef aan het begin van de nieuwe les op het bord de volledige structuur van de lessenreeks weer en onderlijn de belangrijkste woorden.

Activeer de voorkennis van de cursisten met deze interactieve werkvormen

Gebruik persoonlijk materiaal

 • Vraag aan je cursisten om persoonlijke ervaringen en voorbeelden te vertellen van op de stage, uit hun persoonlijke leefwereld of eerdere werkervaringen. Gebruik deze voorbeelden om de les te kaderen.
 • Vraag aan cursisten om eigen documenten en voorwerpen mee te brengen.
  etiketten van poetsproducten voor een les over veiligheidssymbolen
  eigen recepten voor kookles
  bijsluiters voor een les over medicatie.

Verduidelijk het cursusmateriaal door te visualiseren met

 • foto’s van materialen, gereedschappen, technieken
 • illustraties
 • grafieken
 • pictogrammen (www.sclera.be)

Gebruik authentiek materiaal

 • een menukaaart zoals die van de stage
 • de kaart met veiligheidsinstructies van de machines
 • documentaires, films, stukjes uit het nieuws
 • teksten uit tijdschriften en kranten