Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Intake

Wil je bij de intake in kaart brengen wat de kandidaat-cursist wel en niet kan qua taal? Hoe doe je dat dan? Stel je een toets op? Hoe maak je die toets? Wie beoordeelt en verbetert? Wat doe je met de resultaten? Enkele tips.

Voorbeeld draaiboek intake personenzorg

Vertrek vanuit het taalprofiel.

Bekijk het taalprofiel van de opleiding met de vakgroep en een taaldocent, de trekker taalbeleid of een adviseur taalbeleid.
Bepaal wat de cursisten al bij de start van de opleiding moeten kunnen qua taal. Welke taalcompetenties wil je screenen?

Moeten de cursisten al bij het begin van de opleiding een e-mail kunnen schrijven om een afspraak te maken met een stageplaats? Dat kan een schrijfopdracht zijn bij de intake.

Bepaal bij wie je een taaltoets gaat afnemen.

Uit de beginanalyse weet je of de anderstalige of de laagtaalvaardige Nederlandstalige cursisten taal als struikelblok signaleren in de opleiding.

 

 • Is het instapniveau van de opleiding erg laag?
  Dan hebben de Nederlandstalige cursisten wellicht geen taaltoets nodig. Je neemt die dan enkel bij de anderstaligen af.
 • Is het instapniveau eerder hoog?
  Dan kan het zinvol zijn iedereen te testen, om zo ook iedereen kans te bieden op taalondersteuning tijdens de opleiding.
  een beroepsgericht neventraject in de vorm van een PAV-module.

Kies voor een functionele taaltoets of een niveaubepalingstoets.

 • Een functionele taaltoets
  - ontwikkel je op maat van de opleiding
  - test of de kandidaat-cursist de taalcompetenties heeft om te kunnen starten in de opleiding
  - geeft een eerste indruk van de individuele tekorten qua taal van de kandidaat-cursist.

  gevalideerde functionele toetsen van CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)
  vraag hulp aan een adviseur taalbeleid van een agentschap integratie & inburgering of Huis van het Nederlands Brussel om de toets mee te ontwikkelen.

Check de intake.

Komen alle aspecten van een goede intake aan bod? Is het niet louter een opeenstapeling van toetsen? Maar is er ook ruimte voor vragen? Praktische afspraken?

 

Checklist:

 • Krijgt de kandidaat-cursist genoeg informatie over de opleiding?
 • Krijgt hij de kans om vragen te stellen?
 • Verzamel je de nodige gegevens over cursist?
 • Peil je naar de motivatie, voorkennis, ander voorwaarden, ...?
 • Geef je feedback aan de kandidaat?
 • Verwijs je kandidaten met een te laag taalniveau door naar een agentschap integratie & inburgering of Huis van het Nederlands Brussel voor een algemeen traject Nederlands of een beroepsgericht voortraject?

Schrijf een draaiboek van de intake.

Meestal zijn er meerdere medewerkers betrokken bij de intake en inschrijving: een coördinator, een vak- en taaldocent, een medewerker van het secretariaat. Maak een draaiboek om dit vlot te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er geen informatie verloren gaat.

Test de intake uit en stuur bij.

Bekijk na de eerste module en ook op het einde van het schooljaar de resultaten van de cursisten en leg ze naast de intake. Heb je de cursisten een juist advies gegeven?
Laat de informatie uit de toets en intake dus niet verloren gaan.
Zorg ervoor dat de vak– en eventueel de taaldocent die taalondersteuning geeft, de resultaten van de intake krijgt.
Bespreek de resultaten ook met de cursist.

Hulp nodig?

Contacteer een adviseur taalbeleid.