Duidelijk spreken

Traag spreken, geen dialect gebruiken, geen Tarzantaal, ... Welke tips kan je nog toepassen?

Visualiseer de boodschap
Gebruik pictogrammen, foto's, voorbeelddocumenten.

Spreek duidelijk en niet te snel

Hou oogcontact

Begin niet luider te spreken

Spreek geen dialect

Gebruik geen Tarzantaal
Heb jij afspraak met trajectbegeleider?
Heb jij een afspraak met de trajectbegeleider?
Jij vandaag alleen komen?
Kom jij vandaag alleen?

Leg nieuwe of moeilijke woorden uit

Gebruik internationale woorden
bellen
telefoneren

Pas op met figuurlijk taalgebruik
Zie je dat zitten?
Wil je dat doen?

Pas op met schooltaal en vakjargon
Je mag die woorden gebruiken, maar leg ze goed uit.

Deel veel informatie op in korte stukken

Controleer of de cursist je begrijpt
Heb je het begrepen? (De cursist zal waarschijnlijk altijd ja-knikken)
Kan je even herhalen wat je moet doen?

Verbeter op een respectvolle manier of geef feedback

  • Geef feedback afhankelijk van het taalniveau, de scholingsgraad, het karakter.
  • Geef feedback op een natuurlijke manier.
  • Herhaal zelf met het juiste woord of de juiste constructie.