Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

Duidelijk schrijven

Je schrijft een briefje voor het prikbord. Je wil het centrumreglement aanpassen. Er moet een brief voor alle cursisten de deur uit. Hoe zorg je ervoor dat alle cursisten de brief begrijpen?

Schrijf alleen de essentie. Schrap overbodige informatie.


Zorg voor een duidelijke structuur.

Gebruik tussentitels en formuleer ze als vraagjes.


Schrijf duidelijke zinnen.

 • Wissel lange zinnen af met korte zinnen (max. 10 woorden)
  Vooraan in de onthaalbrochure die u gekregen hebt, zit een formulier dat u moet invullen.
  Je hebt de onthaalbrochure gekregen. Vooraan zit een formulier. Je moet dat formulier invullen.

 • Zet het onderwerp vooraan in de zin

 • Maak je zinnen actief
  Er wordt geen alcohol gedronken. 
  Je mag geen alcohol drinken .


Schrijf duidelijke woorden.

 • Gebruik geen nominaliseringen (het + infinitief)
  Het drinken van alcohol is verboden.
  Drink geen alcohol.
 • Gebruik geen constructies met voorzetsels
  Voorafgaand aan de inschrijving
  Voor de inschrijving

 • Schrijf geen formele woorden
  Indien je dat wenst 
  Als je dat wil

 • Gebruik alleen de vakjargon dat echt nodig is. Leg het woord goed uit.

 • Gebruik geen afkortingen
 • Pas op met beeldtaal
  Zo, het zit erop
  Het werk is gedaan!
  Wat is er aan de hand?
  Wat is het probleem?

Controleer je woordgebruik met de woordenlijst Klare taal of met zoekeenvoudigewoorden.nl van BureauTaal.

Heb aandacht voor de vormgeving, maak lay-out duidelijk en functioneel

 • Kies Verdana of Arial 10/11p.
 • Laat genoeg ruimte tussen de alinea’s.
 • Schrijf belangrijke woorden in vet.
 • Gebruik illustraties van goede kwaliteit.