Deze website wordt niet meer geüpdatet. Voor info en praktische tips over omgaan met taal en diversiteit, ga naar www.diversiteitspraktijk.be

NT2-trajecten

 

Wil de cursist buiten de vakopleiding nog Nederlands leren?

Afhankelijk van het profiel van de cursist kan hij les volgen in:

  • Centrum voor Basiseducatie voor cursisten met een lage leervaardigheid of analfabeten.
  • Centrum voor Volwassenenonderwijs voor cursisten die sneller leren.
  • Universitair Talencentrum voor cursisten met een zeer hoge leervaardigheid.
  • VDAB en Tewerkstellingsinitiatieven voor cursisten met een professioneel perspectief.
  • zelfstudie voor cursisten met een specifieke leervraag die zelfstandig kunnen leren.

Contacteer een agentschap integratie & inburgering of Huis van het Nederlands Brussel.